Abcd eigenstart.nl startpagina (tip)

Welkom op de eigenstart.nl, abcd.eigenstart.nl

Wat hoort bij elkaar?
rijmpjes en versjes
ik, jij, hij, zij, wij
Kijk en luister
doe woorden
mijn, zijn, haar
Dictee
schrijven (woorden , klinkers)
woorden met ...
De vakantie is voorbij!
Afspraak maken
ik ben ziek
de boerderij
formulieren
ga je mee?
wil je koffie of thee?
informatie nieuwe examens
meer dan 1 miljoen bezoekers!
Uit en thuis
Taalplek
stripverhalen (taalplek.nl)
voor leesboekje
leesplankje
leer de woorden (taalplek)
lees oefeningen
Begrijpend lezen
taallessen voor Turken
taallessen voor Somaliërs
zinsbouw
instructie
zinnen maken
gatentekst
vraagzinnen
verklein woorden
Woordenschat
woordenboek
vertaal - App
maatschappelijk stage
rekenen?
lezen van alfa B naar Alfa C
Leer Nederlands
babbelbank
spreektaal
welke letter? (taalplek)
a of aa
basis woorden en zinnen
kernwoorden (woord herkenning)
woordenschat 2
spel/ waarnemen
Welk woord hoor je? (taalplek)
klanken
alfadeur
doe opdrachten
fijne Paasdagen
Het is lente.
11 november --- Sint Maarten
tempo lezen
de week van Karla
kernwoorden en zinnen
Anders nog iets?
liedjes- muziek
Mee praten over het nieuws?
Meervoud
spelling
typ het juiste woord
sleep oefeningen
luisteren en spreken

Link Toevoegen

Aantal links op deze pagina: 714
Aantal blokken op deze pagina: 127